Араса шевченка 175 річчю Київського університету І 75 річчю географічного факультету присвячується          київ ніка-Центр 2007   - страница 7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

4 курс географічного факультету за напрямом/спеціальністю

'070502 Економічна та соціальна географія'
Денна форма навчання
за спеціалізацією економічна та соціальна географія

 

№ п/п

Назва дисциплін:
а) нормативних;
б) спец. курсів;
в) спец. семiнарiв;
г) факультативних;
д) спец. дисциплін.

Год. на рік

I семестр 18 тижнів, теор. зал., екзам. занять

II семестр 14 тижнів, теор. зал., екзам. занять

Іспити-залiки

годин на сем.

годин на тиждень

лекції

лабор. занять

семiнарiв/

вправ/ груп. занять

Інд. роб.

Сам. роб.

годин на сем.

годин на тиждень

лекції

лабор. занять

семiнарiв/

вправ/ груп. занять

Інд. роб.

Сам. роб.

I сем.

II сем.

груп

годин на груп.

всього

груп

годин на груп.

всього

груп

годин на груп.

всього

груп

годин на груп.

всього

іспити

заліки

іспити

заліки

1

Виробнича практика

216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

 

 

4

120

480

 

 

 

 

96

 

  

 

  

2

Географія світового господарства

97

97

3

36

 

 

 

4

18

72

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

  

 

  

3

Економічна і соціальна географія України

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

3

28

 

 

 

4

14

56

 

34

 

  

1

  

4

Економічна теорія

115

66

2

18

 

 

 

4

18

72

 

30

49

2

14

 

 

 

4

14

56

 

21

 1

  

5

Кваліфікаційна робота бакалавра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

6

Маркетинг

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

3

28

 

 

 

4

14

56

 

34

 

  

1

  

7

Основи бухгалтерського обліку

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

3

28

 

 

 

4

14

56

 

34

 

  

1

  

8

Раціональне використання і охорона природних ресурсів

65

65

2

18

 

 

 

4

18

72

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

  

 

  

9

Рекреаційна географія

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

2

14

 

 

 

4

14

56

 

22

 

  

1

  

10

Релігієзнавство

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

2

14

 

 

 

4

14

56

 

22

 

  

 11

Соціологія

97

97

3

36

 

 

 

4

18

72

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

12

Українська та зарубіжна культура

65

65

2

18

 

 

 

4

18

72

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

  

 

  

13

Фізична географія України

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

3

28

 

 

 

4

14

56

 

34

 

  

1

  

14

Фінанси

97

97

3

36

 

 

 

4

18

72

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Всього:

1156

487

15

162

 

 

 

 

108

432

 

217

669

18

154

 

120

480

 

98

392

 

297

365900763991007683.html
5900890082414804.html
5901052362935726.html
5901084567667752.html
5901225667755775.html