Оберіть найбільш повну відповідь - Зміст програми модулю «Конфліктологія» Методичні вказівки для самостійної роботи...Оберіть найбільш повну відповідь


97. До якого виду відноситься конфлікт, що характеризується тим, що в ньому зіштовхуються дві особистості, в основі його лежать об’єктивні протиріччя і він сприяє розвитку відповідної соціальної системи?

А) міжособистісний бурхливий і скороминучий;

Б) міжособистісний, конструктивний;

В) міжособистісний, гострий і тривалий;

Г) міжособистісний.


^ 98. Принципами управління конфліктами є:

А) гласність, об’єктивність і адекватність оцінки конфлікту, опора на суспільну думку, комплексне використання способів і прийомів впливу;

Б) гласність, об’єктивність і адекватність оцінки конфлікту; аналіз результатів діяльності, опора на суспільну думку;

В) конкретно-ситуаційний підхід, гласність, опора на позитивні якості конфліктуючих, застосування біографічного методу;

Г) гласність, опора на суспільну думку, врахування інтересів керівництва, прогнозування;

Д) прогнозування, стимулювання, регулювання, вирішення.


^ 99. Передумовами вирішення конфлікту є:

А) достатня зрілість конфлікту, потреба суб’єктів конфлікту в його вирішенні, наявність необхідних ресурсів і засобів для його розв’язання;

Б) достатня зрілість конфлікту, високий авторитет однієї з конфліктуючих сторін;

В) наявність необхідних ресурсів і засобів для вирішення конфлікту, потреба суб’єктів конфлікту в його вирішенні, колективна форма діяльності;

Г) високий авторитет однієї з конфліктуючих сторін, колективна форма діяльності, лідерство в групі;

Д) стиль керівництва, високий авторитет однієї з конфліктуючих сторін, колективна форма діяльності.


^ 100. Зміст управління конфліктами включає:

А) прогнозування, попередження (стимулювання), регулювання, розв’язання;

Б) прогнозування, попередження (стимулювання), розв’язання;

В) прогнозування, регулювання, розв’язання;

Г) прогнозування, аналіз, попередження, розв’язання;

Д) аналіз конфліктної ситуації, прогнозування, попередження, розв’язання.


^ 101. Формами прояву внутрішньособистісних конфліктів є:

А) неврастенія, ейфорія, сублімація, ідеалізація, номадизм, раціоналізація;

Б) неврастенія, ейфорія, регресія, проекція, номадизм, раціоналізація;

В) неврастенія, ейфорія, ідеалізація, проекція, раціоналізація, витиснення;

Г) неврастенія, ейфорія, регресія, проекція, номадизм, переорієнтація;

Д) компроміс, відхід, переорієнтація, сублімація, ідеалізація, витиснення.


^ 102. До причин сімейних конфліктів відносяться:

а) обмеження свободи активності, дії; поведінка, що відхиляється, одного з членів родини; авторитарний, твердий тип сімейних відносин; сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі;

б) обмеження свободи активності, дії; поведінка, що відхиляється, одного з членів родини; авторитарний, твердий тип сімейних відносин; девальвація моральних цінностей;

в) зміна положення жінки в суспільстві; поведінка, що відхиляється, одного з членів родини; авторитарний, твердий тип сімейних відносин; сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі;

г) обмеження свободи активності, дії; поведінка, що відхиляється, одного з членів родини; авторитарний, твердий тип сімейних відносин; зміна положення жінки в суспільстві;

д) погіршення матеріального становища родини; надмірна зайнятість подружжя на роботі; неможливість нормального працевлаштування чоловіків чи інших членів родини; соціально-економічна ситуація в суспільстві.


^ 103. Формами розв’язання регіональних конфліктів є:

а) консенсус, взаємне примирення, погроза застосування сили, присутність третьої сторони;

б) консенсус, взаємне примирення, присутність третьої сторони, погроза застосування сили третьою стороною;

в) присутність третьої сторони, погроза застосування сили третьою стороною, ультиматум, консенсус;

г) консенсус, придушення однієї із сторін, взаємне примирення, переведення боротьби в русло співробітництва;

д) консенсус, ультиматум, погроза застосування сили, втручання ООН.
^ 104. Хто розглядав конфлікт із діалектичної точки зору?
а) Л. Козер і Р. Дарендорф;

б) Р. Дарендорф і К. Маркс ;

в) К. Маркс і Л.Козер.Виберіть правильну послідовність


105. Що відбувається на латентній фазі розвитку конфлікту?

А) інцидент; виникнення об’єктивної проблемної ситуації; усвідомлення об’єктивної проблемної ситуації хоча б одним учасником конфлікту;

Б) виникнення об’єктивної проблемної ситуації; усвідомлення об’єктивної проблемної ситуації хоча б одним учасником конфлікту; інцидент;

В) усвідомлення об’єктивної проблемної ситуації хоча б одним учасником конфлікту; виникнення об’єктивної проблемної ситуації; інцидент;

Г) усвідомлення об’єктивної проблемної ситуації хоча б одним учасником конфлікту; інцидент; виникнення об’єктивної проблемної ситуації.


^ 106. Що відбувається в період відкритого розвитку конфлікту?

А) ескалація; спроба(и) вирішити проблему неконфліктними способами; перехід до активних дій;

Б) спроба(и) вирішити проблему неконфліктними способами; ескалація, перехід до активних дій;

В) перехід до активних дій; спроба(и) вирішити проблему неконфліктними способами; ескалація;

Г) перехід до активних дій; ескалація; спроба(и) вирішити проблему неконфліктними способами.


^ 107. Що відбувається на постконфліктному етапі розвитку конфлікту?

А) завершення конфлікту; часткова нормалізація відносин; повна нормалізація відносин;

Б) часткова нормалізація відносин; повна нормалізація відносин; завершення конфлікту;

В) повна нормалізація відносин; завершення конфлікту; часткова нормалізація відносин;

Г) завершення конфлікту; повна нормалізація відносин; часткова нормалізація відносин.Виберіть правильну відповідь за поданою нижче схемою та обведіть літеру:Відповідь

Твердження 1

Твердження 2

Твердження 3

А

Правильно

Правильно

Правильно

Б

Правильно

Неправильно

Правильно

В

Правильно

Неправильно

Неправильно

Г

Неправильно

Неправильно

Правильно

Д

Неправильно

Неправильно

Неправильно


108. У відкритому демократичному суспільстві конфліктів менше, ніж у тоталітарному,

тому що

люди відкриті і доброзичливі.


109. У СРСР науки конфліктології не було,

тому що

вихідна для науки про конфлікт ідея про непереборність конфлікту була неприйнятна, суперечила марксистським ідеям.

110. Структурно-функціональний метод аналізу конфлікту має недоліки,

тому що

конфлікт ніколи не знаходиться у стані спокою.


116. При певних умовах тактика відходу від конфлікту може призвести до його ескалації,

тому що

причина конфлікту не усувається, а консервується.Установити правильну послідовність, показавши порядок цифрами


117. Управління конфліктами складається з наступних послідовних видів діяльності:

  • регулювання конфлікту;

  • прогнозування конфлікту і оцінка його функціональної спрямованості;

  • попередження або стимулювання конфлікту;

  • розв’язання конфлікту.


111. Основні етапи конфлікту:

  • початок відкритої конфліктної взаємодії;

  • усвідомлення конфліктної ситуації хоча б одним з учасників конфлікту;

  • розвиток відкритого конфлікту;

  • виникнення і розвиток конфліктної ситуації;

  • розв’язання конфлікту;

  • емоційне переживання хоча б одним з учасників конфлікту його початку.
5972769738097761.html
5972816895026799.html
5972954670127576.html
5973184823587334.html
5973318205535513.html