Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" - страница 14


Додаток №3
до рішення міської ради
від 05.01.2011р. №6/4/6
Розподіл
видатків бюджету м.Тернополя на 2011 рік за головними розпорядниками коштів


грн.
Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього

з них:

Всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимасової клсифікції видатків та кредитування місцевого бюджету

Оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

Оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштв, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

001

Міська рада - всього

16903500

9479500

451200

100000

100000

0

0

0

0

0

17003500

010116

Органи місцевого самоврядування

15557500

9479500

451200

0

 

 

 

 

 

 

15557500

061007

Інші правоохоронні заклади та заходи (Фінансова підтримка громадського формування "Охорона порядку" )

200000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

200000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Допомога на поховання)

60000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

60000

090802

Інші програми соціального захисту дітей(Програма профілактики праворушень,рецидивної злочиності та злочинів,вчинених неповнолітніми )

46000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

46000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

50000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

50000

120300

Книговидання

60000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

60000

160101

Землеустрій

100000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

100000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

100000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

100000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

60000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

60000

250404

Інші видатки (Членські внески та фінансова підтримка асоціацій)

170000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

170000

250404

Інші видатки (Містобудівний кадастр)

100000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

100000

250404

Інші видатки (Організація роботи призивної комісії)

50000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

50000

250404

Інші видатки (Фінансова підтримка громадських та інших організацій і заходів)

350000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

350000

240900

Цільові фонди ,утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

100000

100000

 

 

 

 

 

100000

020

Управління освіти і науки -всього

203029800

106021000

30497100

18100440

16185440

613700

413200

1915000

1665000

0

221130240

010116

Утримання апарату управління

787600

542300

 

0

 

 

 

 

 

 

787600

070101

Дошкільні заклади

46840600

23100600

8765800

6690000

6180000

 

 

510000

510000

 

53530600

070201

Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

124947900

72445300

18650300

4878540

3948540

466500

99500

930000

930000

 

129826440

070202

Вечірні ( змінні) школи

1211200

826400

40400

0

 

 

 

 

 

 

1211200

070304

Спеціалізовані загально-освітні школи інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

2858100

1729400

304200

64000

39000

 

 

25000

25000

 

2922100

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

4582100

2660100

820800

129000

129000

2200

9000

 

 

 

4711100

070602

Вищі заклади III та IV рівнів акредитації

12684000

 

 

5276000

5026000

 

 

250000

 

 

17960000

070802

Методична робота , інші заходи у сфері народної освіти

1559900

789300

368200

600000

400000

 

300000

200000

200000

 

2159900

070804

Централізована бухгалтерія обласних,міських, районних відділів освіти

1319000

891600

72800

60000

60000

 

 

 

 

 

1379000

070805

Групи централізованого по господарського обслуговування

374500

200100

 

0

 

 

 

 

 

 

374500

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

44000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

44000

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей,крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

200000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

200000

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5620900

2835900

1474600

402900

402900

145000

4700

 

 

 

6023800

030

Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення- всього

101138600

60389200

9910500

7639800

5984400

1359200

236500

1655400

975000

0

108778400

010116

Утримання апарату управління

496800

340500

 

0

 

 

 

 

 

 

496800

5909844417954400.html
5909892812916268.html
5910041159197629.html
5910140017663623.html
5910199888795743.html