Виробничий комплекс 9 Перелік екологічно небезпечних об’єктів 10 > Атмосферне повітря 21 Динаміка викидів в атмосферне повітря 21 - страница 15

^ 12. Природно-заповідний фонд
(Вiнницька область)

Розподіл територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) за їх значенням, категоріями та типами
(станом на 01.01.2011 року)

Таблиця 39

Категорії об’єктів ПЗФ

Об’єкти ПЗФ

% площі окремих категорій до загальної площі ПЗФ

загальнодержавного значення

місцевого значення

разом

кіль­кість,

од.

площа, га

кіль­кість,

од.

площа, га

кіль­кість,

од.

площа, га

усього

у тому числі надана в постійне користу­вання

усього

у тому числі надана в постійне користу­вання

усього

у тому числі надана в постійне користу­вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Природні заповідники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Біосферні заповідники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Національні природні парки

1

15393,9

15393,9

0

0

0

1

15393,9

15393,9

29,80

Регіональні ландшафтні парки

0

0

0

3

10359,8

0

3

10359,8

0

20,05

Заказники, усього

21

13563,7

X

108

9850,87

X

129

23414,6

X

45,32

у тому числі:ландшафтні

4

1208

X

43

3366,22

X

47

4574,2

X

8,85

лісові

1

295

X

6

83,3

X

7

378,3

X

0,73

ботанічні

14

7969

X

42

4996,85

X

56

12965,8

X

25,10

загальнозоологічні

2

4091,7

X

2

630,3

X

4

4722

X

9,14

орнітологічні

0

0

X

2

208

X

2

208

X

0,40

ентомологічні

0

0

X

1

13,3

X

1

13,3

X

0,03

іхтіологічні

0

0

X

0

0

X

0

0

X

0,00

гідрологічні

0

0

X

12

552,9

X

12

552,9

X

1,07

загальногеологічні

0

0

X

0

0

X

0

0

X

0,00

палеонтологічні

0

0

X

0

0

X

0

0

X

0,00

карстово-спелеологічні

0

0

X

0

0

X

0

0

X

0,00

Пам’ятки природи, усього

10

322

X

186

682,4

X

196

1004,4

X

1,94

у тому числі:комплексні

2

143

X

6

309,1

X

8

452,1

X

0,88

ботанічні

2

12,5

X

101

283,89

X

103

296,4

X

0,57

зоологічні

2

69

X

4

77,8

X

6

146,8

X

0,28

гідрологічні

0

0

X

60

1,11

X

60

1,11

X

0,00

геологічні

4

97,5

X

14

10,55

X

18

108,05

X

0,21

Заповідні урочища

0

0

X

30

734,4

X

30

734,4

X

1,42

Ботанічні сади

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Дендрологічні парки

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва

11

401,0

0

25

367,2

0

36

768,2

0

1,49

Зоологічні парки

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

РАЗОМ

43

29681

15393,9

352

21981,32

0

395

51662,3

15393,9

100,0


Малюнок 7 - Регіональний ландшафтний парк "Мурафа".

Малюнок 8 - Регіональний ландшафтний парк"Середнє Побужжя".
^ Динаміка структури природно-заповідного фонду
(Вiнницька область)

Таблиця 40

Категорії територій та об’єктів ПЗФ

На 01.01.2007 року

На 01.01.2008 року

На 01.01.2009 року

На 01.01.2010 року

На 01.01.2011 року

кількість, од.

площа,

га

кількість, од.

площа,

га

кількість, од.

площа,

га

кількість, од.

площа,

га

кількість, од.

площа,

га

1

4

5

6

7

8

9

10

11Природні заповідники

0

0

0

0

21

13548,7

0

0

0

0

Біосферні заповідники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Національні природні парки

0

0

0

0

0

0

1

20203,4

1

20203,4

Регіональні ландшафтні парки

0

0

0

0

0

0

6

22239,86

3

11119,93

Заказники загальнодержавного значення

21

50369,7

21

13548,7

21

13548,7

21

13548,7

21

13563,7

Заказники місцевого значення

71

8304,12

73

8304,12

73

8304,12

91

9248,48

108

9850,87

Пам’ятки природи загальнодержавного значення

10

295,7

10

295,7

10

295,7

10

295,7

10

322

Пам’ятки природи місцевого значення

173

325,23

173

325,23

173

325,23

183

641,89

186

682,39

Заповідні урочища

30

735,5

30

735,5

30

735,5

30

735,5

30

734,4

Ботанічні сади загальнодержавного значення

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ботанічні сади місцевого значення

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дендрологічні парки загальнодержавного значення

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дендрологічні парки місцевого значення

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зоологічні парки загальнодержавного значення

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зоологічні парки місцевого значення

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення

11

393,57

11

392,87

11

392,87

11

392,87

11

401,0

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення

25

367,5

25

367,5

25

367,5

25

367,5

25

367,1

РАЗОМ

341

60791,32

343

23969,62

364

37518,32

378

67673,9

395

57245

^ Фактична площа ПЗФ *

-

24001,92

-

24001,92

-

14237,27

-

51210,5

-

51662,3

% фактичної площі ПЗФ від площі області

-

0,91

-

0,91

-

0,54

-

1,93

-

1,95^ Розподіл земель об’єктів ПЗФ за землекористувачами, власниками землі
Таблиця 41

№ рядка за формою

6-зем

Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування

Площа

га

%

1

2

3

4

1.

Сільськогосподарські підприємства (усього земель у власності та користуванні)

952,47

3,59

2.

Громадяни, яким надані землі у власність і користування3+4+5+6

Заклади, установи, організації; промислові та інші підприємства; підприємства та організації транспорту, зв’язку; частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони

895,24

3,38

7.1

Природоохоронні установи (об’єкти ПЗФ), землі надані в постійне користування

15393,9

58,05

7.2+7.3

Підприємства, установи, організації оздоровчого, рекреаційного призначення7.4

Підприємства, установи, організації історико-культурного призначення

19,3

0,07

8

Лісогосподарські підприємства

20946

78,99

9

Водогосподарські підприємства10+11

Підприємства іноземних інвесторів та спільних підприємств12

Землі запасу та землі, що не надані у власність та постійне користування в межах населеного пункту

13696,39

51,65
РАЗОМ

51210,5

193,12^ Розподіл земель об’єктів ПЗФ за угіддями
Таблиця 42

№ графи за фор­мою

6-зем

Угіддя

Площі угідь у межах земель, наданих установам ПЗФ у постійне користування

Площі угідь у межах земель, що знаходяться у користуванні інших землекористувачів та земель запасу

Разом

га

%

га

%

га

%

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Сільськогосподарські землі, усього7894,71

15,42

7894,71

15,42

4

з них: сільгоспугіддя7894,71

15,42

7894,71

15,42

14-17 + 20

інші0

0,00

0

0,00

18

забруднені сільськогосподарські угіддя, які не використовуються в сільськогосподарському виробництві0

0,00

0

0,00

5

із сільгоспугідь: рілля1183,25

2,31

1183,25

2,31

6

перелоги0

0,00

0

0,00

7

багаторічні насадження121,8

0,24

121,8

0,24

11

сіножаті2282

4,46

2282

4,46

12

пасовища4307,66

8,41

4307,66

8,41

21

Ліси та інші лісовкриті площі, усього33329

63,94

32745,7

63,94

22

з них: лісові землі, усього28742,9

55,11

28224,4

55,11

28

чагарники4586,1

8,83

4521,3

8,83

34

Забудовані землі, усього2833,6

5,53

2833,6

5,53

63

Відкриті заболочені землі, усього3232,7

6,31

3232,7

6,31

66

Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом336,8

0,54

275,3

0,54

67

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом2310,36

4,51

2310,36

4,51

68

з них: кам’янисті місця180

0,35

180

0,35

69

піски (включаючи пляжі)0

0,00

0

0,00

70

яри25,1

0,05

25,1

0,05

71

інші2105,26

4,11

2105,26

4,11

72

Води, усього1966,13

3,75

1918,13

3,75

73

з них: природні водотоки190,77

0,37

190,77

0,37

74

штучні водотоки500,24

0,98

500,24

0,98

75

озера, лимани168,61

0,33

168,61

0,33

76

ставки756,51

1,38

708,51

1,38

77

водосховища350

0,68

350

0,68
Усього земель51903,3

100,00

51210,5

100,00
Крім того, моря0

0,00

0

0,00
РАЗОМ51903,3

100,00

51210,5

100,00^ Розподіл лісових земель об’єктів ПЗФ за їх категоріями
Таблиця 43

№ графи за формою №1 Державного лісового кадастру

Категорії лісових земель

Площа в межах земель, наданих установам ПЗФ у постійне користування

Площа в межах земель, що знаходяться у користуванні інших землекористувачів та земель запасу

Разом

га

%

га

%

га

%

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Вкриті лісовою рослинністю, усього19031,01

98,56

18512,51

98,56

3

у тому числі лісові культури3485,85

15,80

2967,35

15,80

4

Незімкнуті лісові культури4

0,02

4

0,02

5

Лісові розсадники, плантації50

0,27

50

0,27

10

Не вкриті лісовою рослинністю, усього26

0,14

26

0,14

6

у тому числі: рідколісся0

0,00

0

0,00

7

згарища0

0,00

0

0,00

8

зруби0

0,00

0

0,00

9

галявини26

0,14

26

0,14

11

Лісові шляхи, просіки тощо190

1,01

190

1,01

12

Усього лісових земель19301,01

100,00

18782,51

100,00
5899622740939323.html
5899726318909284.html
5899860423843483.html
5900065229237500.html
5900208754767477.html